Nes og Helgøya er et fantastisk område for birøkt med mellom 600 og 700 forskjellige arter i sin blomsterflora. Helgøya Bie drives av Lise Godager Hansen og John Erik Hansen og produserer sommerhonning, lynghonning og en rekke biprodukter som leppepomade og bivokslys.

Honningen er kaldtappet og på sensommeren flyttes bikubene til Nordre Osen for å trekke på røsslyng. Helgøya Bie avler dronninger for eget bruk og salg, og leier ut bikuber for pollenering av frukttrær og kløver.

Åpningstider etter avtale, ta kontakt på telefon 950 20 558/917 98 628