Med røtter tilbake til 1330-tallet driver Ousdal gård i dag med 800 mål med korn, 1500 mål med skog og utleie av restaurerte husmannsplasser og bolighus.

Gården produserer speltsorten Oberkulmer som regnes som en av de opprinnelige speltsortene. Gjennom selskapet Norsk Spelt videreforedles og selges spelten direkte til bakere og bakerier – også til Matfatet da!

Les mer om gården her eller om norsk spelt her