Tjerne gård ligger i Gaupen og er en av flere ærverdige gårder i Ringsaker. På de sørvendte jordene som skråner ned til Mjøsa dyrker de bringebær. Noen selges fersk, noen forvandles til saft og syltetøy.

I tillegg til bringebær, produseres korn, raps og slaktekylling. Gården eies og drives i dag av Anne Cathrine Blakstad, i samarbeid med foreldrene Leiv og Ann Kristin.

Les mer om Tjerne på www.tjerne.no

(foto: Frederik Garshol)